Packeriet

Tvätt, sortering och packning med kvalitet
Nästan allt vi odlar går genom packeriet. Gårdens packeri är certifierat enligt KRAV och SMAK:s riktlinjer för hygien-, miljö- och kvalitetsarbete (RIP). Vi har investerat i en optisk sorterare som med hjälp av digitalkamera och datorteknik gör en grovsortering efter tvätt och polering. Den plockar bort gröna och skadade potatisar, storlekssorterar och delar in i klasser. Detta gör att våra kunder får partier med jämn kvalitet och vi får ut mesta möjliga av våra odlingar.

Lagring
Fin potatis ska lagras så bra att den behåller sin goda kvalitet. Att lagra rätt är lika viktigt som att vaka över sina odlingar. Luftfuktighet, temperaturväxlingar och annat påverkar potatisen. Temperaturen ska sänkas i rätt takt på hösten och potatisen ska sedan få komma ner i vila i en konstant temperatur med rätt fuktighet och syrehalt.

Närodlat med miljön i fokus

All produktion sker med svenska råvaror från egen odling eller utvalda odlare i vår närhet. I Västergötland finns en stor del av landets matpotatisodling vilket ger oss utmärkta möjligheter till närodlade råvaror med allt vad det innebär för miljön.

Gårdens potatispackeri är certifierat enligt SMAK´s riktlinjer för hygien-, miljö-, och kvalitetsarbete (RIP) och enligt KRAV:s regler.

Detta ger Dig som konsument en produkt som tagits fram under kontrollerade former, bokstavligt talat från jord till bord.

Vill du veta mer?