Vår egen odling

Vi följer naturens lagar
Alla potatisleveranser från oss kommer i första hand med svenska råvaror från egen odling eller utvalda odlare i vår närhet. Därför kan vi garantera kunder och konsumenter potatis av den rätta kvaliteten. Vi odlar under kontrollerade former och vet bokstavligt talat vad som sker hela vägen från jord till bord.

Potatisen sätts tidigt på våren så fort marken kan brukas och temperaturen tillåter. Vi använder de finaste sättpotatisarna från varje sort för att ge odlingarna den bästa starten. Under våren och sommaren är vi vaksamma på väder, temperatur och fukt, vi har lärt oss att lyda naturens lagar och att lita till vår erfarenhet. Någon gång i juli kan vi börja ta upp färskpotatis. Efter hand tar vi upp potatis av olika slag ända in i oktober.

Potatis av rätt kvalitet i våra odlingar
Högsta kvalitet betyder olika saker för varje kund, därför pratar i hellre om rätt kvalitet. Vi måste odla potatis med kvalitet som passar våra kunder. Alla har olika preferenser och favoritpotatisar. Till butiker ska det oftast vara snyggt och välpolerat. Andra vill inta ha för mycket svinn när de skalar, det är deras viktigaste kvalitetsindex, några vill ha enbart små potatisar med transparent skal. En ny trend är att vilja ha skalet kvar även på vintern.

Rationellt arbete ger effektiva flöden i alla steg
När potatisen ska plockas använder vi egenutvecklade 3000-kiloslådor. Det är dels ett sätt att bli mer rationella i själva hanteringen, dels en mycket snäll hantering som gör att vi inte oroar potatisen för mycket. Vi har effektiva flöden som gör att alla resultat bli bra för potatis, jordbrukare och kunder. Det avgörande att man har rätt utrustning för att kunna uppnå det. All vår utrustning är pålitlig, till exempel är våra potatissättare och upptagare från Grimme. Det är högkvalitativa arbetsredskap som är rätt utformade för arbetet.

Närodlat med miljön i fokus

All produktion sker med svenska råvaror från egen odling eller utvalda odlare i vår närhet. I Västergötland finns en stor del av landets matpotatisodling vilket ger oss utmärkta möjligheter till närodlade råvaror med allt vad det innebär för miljön.

Gårdens potatispackeri är certifierat enligt SMAK´s riktlinjer för hygien-, miljö-, och kvalitetsarbete (RIP) och enligt KRAV:s regler.

Detta ger Dig som konsument en produkt som tagits fram under kontrollerade former, bokstavligt talat från jord till bord.

Vill du veta mer?