Om Gården Partihandel AB

Gården är ett familjeföretag med personlig service och flexibilitet där kärnverksamheten består av odling och handel av potatis.

Företaget startades 1978 och drivs idag av familjen Gustavsson tillsammans med anställda.

Verksamheten ligger mellan Götene och Skara där potatisodling, kontor, lager och potatispackeri ligger.

Leveranser sker till alla delar av Sverige och vår ambition är att ge våra kunder ett brett sortiment av högsta kvalité.
Vår målsättning är att vara konkurrenskraftiga när det gäller service, pris och flexibilitet till våra kunder.

Närodlat med miljön i fokus
All produktion sker med svenska råvaror från egen odling eller utvalda odlare i vår närhet. I Västergötland finns en stor del av landets matpotatisodling vilket ger oss utmärkta möjligheter till närodlade råvaror med allt vad det innebär för miljön.

Gårdens potatispackeri är certifierat enligt SMAK´s riktlinjer för hygien-, miljö-, och kvalitetsarbete (RIP) och enligt KRAV:s regler.

Detta ger Dig som konsument en produkt som tagits fram under kontrollerade former, bokstavligt talat från jord till bord.