Packeriet

Tvätt, sortering och packning med kvalitet
Nästan allt vi odlar går genom packeriet. Gårdens packeri är certifierat enligt KRAV och SMAK:s riktlinjer för hygien-, miljö- och kvalitetsarbete (RIP). Vi har investerat i en optisk sorterare som med hjälp av digitalkamera och datorteknik gör en grovsortering efter tvätt och polering. Den plockar bort gröna och skadade potatisar, storlekssorterar och delar in i klasser. Detta gör att våra kunder får partier med jämn kvalitet och vi får ut mesta möjliga av våra odlingar.

Lagring
Fin potatis ska lagras så bra att den behåller sin goda kvalitet. Att lagra rätt är lika viktigt som att vaka över sina odlingar. Luftfuktighet, temperaturväxlingar och annat påverkar potatisen. Temperaturen ska sänkas i rätt takt på hösten och potatisen ska sedan få komma ner i vila i en konstant temperatur med rätt fuktighet och syrehalt.